Termeni și Condiții

Pentru o experiență completă în utilizarea UMFST Marketplace

Site-ul marketplaceu2b.umfst.ro (denumit în continuare UMFST Marketplace) este operat de Universitatea de Medicină Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureș,  instituție de învățământ superior, persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Târgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu, nr. 38, județul Mureș, România, avand cod de identificare fiscală 4322742 (denumita in continuare “UMFST“), număr de telefon +40 265 215 551  și adresa de e-mail market@umfst.ro.

Site-ul UMFST Marketplace are ca scopuri principale:

 1. Implicarea în viața comunității prin oferirea posibilității ca întreprinzătorii locali să-și facă publică afacerile, produsele sau serviciile, în principal, în rândul comunității academice
 2. Facilitarea interacțiunii studenților și cadrelor didactice cu întreprinzători pentru realizarea transferului de know-how și a practici studenților.

UMFST este proprietarul site-ului și asigură DOAR administrarea și întreținerea site-ului UMFST Marketplace, fiind responsabilă numai de conținutul propriu publicat pe site,  responsabilitatea conținutului publicat de către utilizatori fiind integral și exclusiv în sarcina acestora. UMFST își rezervă dreptul și va depune eforturi pentru urmărirea și ștergerea oricărui conținut abuziv, care contravine bunelor moravuri, normelor legale sau de conduită morală.

UMFST asigură funcționarea infrastructurii software și hardware înglobate de platforma marketplaceu2b.umfst.ro pentru derularea tranzacțiilor prezentarea ofertelor de produse și servicii, dar inițierea, derularea și finalizarea comenzilor naște raporturi juridice și comerciale strict între furnizor și  cumpărător.

După lansarea pe site-ul marketplaceu2b.umfst.ro a unei comenzi către un furnizor înregistrat, cumpărătorul va fi în mod obligatoriu contactat de către furnizor pentru stabilirea cu exactitate a detaliilor de livrare și finalizare a tranzacției!!!

În această fază a proiectului UMFST nu percepe NICIO taxă sau comision de la furnizori sau cumpărători , serviciile fiind oferite cu titlu gratuit.

Prezentul document stabilește termenii și condițiile de utilizare a site-ului web UMFST Marketplace și condițiile de achiziționare a produselor si serviciilor comercializate prin intermediul acestui site web (denumit in continuare “Termenii si Condițiile”) în raport cu persoanele fizice  și juridice care accesează acest site web.

 

Politica privind Protecția Datelor cu Caracter Personal care se găsesc pe Site, precum și orice alte documente la care se face referire în cuprinsul acestui document, fac parte din Termeni si Condiții. Prin acceptarea Termenilor si Condițiilor, sunteți, de asemenea, de acord cu, Politica privind Protecția Datelor cu Caracter Personal și toate celelalte documente menționate in cuprinsul prezentului document.

Dacă nu sunteți de acord cu Termenii si Condițiile, vă rugăm să nu utilizați acest site web.

Vă rugăm sa citiți cu atenție Termenii și Condițiile înainte de a utiliza acest site web și de a efectua orice comandă prin intermediul acestuia.

UMFST își rezervă dreptul de a modifica Termenii si Condițiile. Orice modificări aduse Termenilor si Condițiilor vor intra în vigoare numai pentru comenzile noi, înregistrate după publicarea modificărilor respective pe acest site web. Astfel, vă rugăm să verificați secțiunea aferentă Termenilor și Condițiilor, înainte de fiecare comandă, pentru că este posibil să fi intervenit modificări de la ultima vizită. 

Acceptarea Termenilor si Condițiilor Site-ului se confirmă prin bifarea checkbox-ului corespunzător din Site și/sau prin crearea unui cont de utilizator, cumpărător sau furnizor, prin trimiterea Comenzii și/sau prin efectuarea unei plăți.

Dacă aveți orice întrebări cu privire la Termeni si Condiții, vă rugăm să ne contactați la adresa de email market@umfst.ro

Termenii si Conditiile se vor aplica tuturor vânzărilor de Bunuri sau Servicii comercializate prin UMFST Marketplace. În cuprinsul Termenilor si Condițiilor, termenii de mai jos vor avea urmatoarea semnificatie:

Bun

orice produs, inclusiv documentele menționate în Comandă, care urmează a fi furnizat de către Furnizor cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.

Comanda

comanda înregistrată prin mijloacele puse la dispozitie de UMFST Marketplace de către cumpărător formată fie din Bunuri comercializate exclusiv de un singur Furnizor, fie din bunuri comercializate de Furnizori diferiți.

  

Cont

Secțiune din Site formată dintr-o adresa de e-mail si o parolă aleasă de către cumpărător sau Furnizor. Pentru cumpărător contul conține informații de profil si istoricul acestuia în Site, permițând transmiterea Comenzii, iar pentru Furnizor contul conține secțiunea de pe Site care îi permite gestionarea profilului, produselor propuse spre vânzare și a comenzilor primite.

Contract

Acord de voință la distanță încheiat între cumpărător si Furnizor fără prezența fizică simultană a Furnizorului și a cumpărătorului.

Cumpărător

persoana fizică care iînregistrează sau inițiază procesul de înregistrare a unei comenzi, cu sau fără a-și face un Cont în Site

Site

Site-ul marketplaceu2b.umfst.ro.

Furnizor

orice furnizor de Bunuri sau servicii prin UMFST Marketplace.

 

Întregul continut de pe Site care include, dar nu se limiteaza la, toate imaginile, logo-urile, reprezentările stilizate, simbolurile, textul și/sau conținutul video/multimedia incluse pe Site în orice moment, sunt proprietatea exclusivă și răspunderea celor care le publică, respectiv  UMFST și/sau a Furnizorilor, care dețin toate drepturile obținute in mod direct sau indirect.

 • UMFST ia toate măsurile pentru funcționarea în parametrii corespunzători a platformei marketplaceu2b.umfst.ro pentru realizarea interacțiunii eficiente între cumpărători și furnizori, ca interfață de comunicare și suport IT, fără a intervenii sau a avea un rol ori responsabilitate în relațiile comerciale care se nasc între aceștia în niciuna din fazele raportului juridic.
 • Va rugăm ca înainte să inițiați o comandă să verificați dacă produsul corespunde nevoilor dumneavoastră, luând în considerare toate caracteristicile și variațiile acestuia.
 • Bunurile vor fi livrate numai în măsura în care sunt disponibile, existând astfel riscul ca Furnizorul să nu poată livra Comanda. Tocmai de aceea am instituit regula ca, ulterior lansării comenzilor, furnizorii să contacteze inițiatorii acestora prin email sau telefon pentru a confirma prețul, disponibilitatea produsului în stoc, precum și metoda, timpul și tariful de livrare.
 • Calitatea de Furnizor pe site UMFST Marketplace se dobândește prin completarea formularului de înregistrare și completarea câmpurilor specifice rolului de furnizor. Ulterior creării contului, Furnizorul înregistrat va fi contactat de către un reprezentant al UMFST Marketplace pentru a furniza documente justificative privind forma juridică în care acesta este constituit sau calitatea de producător agricol ori alte calități reglementate de normele legale în vigoare. 
 • Contul de cumpărător pe site UMFST Marketplace se dobândește prin completarea formularului de înregistrare și completarea câmpurilor specifice rolului de cumpărător. Inițierea și lansarea de comenzi pe site nu sunt condiționate de crearea unui cont cumpărător, dar pentru a avea o experiență completă a funcționalitățile site-ului, cum ar fi evaluarea furnizorilor și recenzia de produs, urmărirea furnizorilor, etc., este necesară creare contului de  cumpărător.
 • Politica de retur și de acordare de garanții de produs, pentru produsele cărora le sunt aplicabile astfel de politici, sunt stabilite de fiecare furnizor în parte, fiind responsabilitatea acestora de a le comunica cumpărători lor.
 • Furnizorii sunt pe deplin și exclusiv responsabili cu privire la calitatea și perisabilitatea produselor pe care le postează în vederea vânzării.
 • Este interzisă utilizarea site-ului în scopul introducerii în mod deliberat de viruși sau orice alt program ori material care poate fi tehnic dăunător sau distructiv, precum și orice încercare de acces neautorizat la acest Site, la serverul pe care este găzduit acesta sau la orice alt server, calculator sau baza de date în legătură cu acest site web. Prin acceptarea Termenilor si Condițiilor vă angajați să nu atacați acest Site prin intermediul unui atac de blocare a serviciului sau de blocare distribuită a serviciului.
 • Încălcarea dispozitiilor din prezenta clauză va fi raportată autorităților competente în vederea aplicării sancțiunilor legale și va determina suspendarea imediată a dreptului de a utiliza acest Site.
 • UMFST, desi depune toate eforturile pentru a asigura o navigare sigură pe pagina sa web, nu garantează că Site-ul, serverele pe care este găzduit sau e-mailurile trimise sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător, că nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari.
 • Atât cumpărători i, cât și Furnizorii folosesc site-ul pe riscul propriu, UMFST nefiind in niciun fel responsabilă pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizării informațiilor publicate pe Site.
 • UMFST nu răspunde de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea de către Furnizori a materialelor de pe Site, fără ca prin aceasta prevedere să fie afectate drepturile garantate de lege pentru cumpărător, în calitate de consumator.
 • Este în avantajul cumpărătorului să se asigure că are instalate sisteme adecvate de apărare, menite sa protejeze calculatorul cu care accesează Site-ul de viruși si/sau orice alt conținut dăunător.
 • Furnizorul are dreptul, în orice moment, să modifice, să suspende sau să înceteze comercializarea online a Bunurilor, parțial sau in totalitate, temporar sau permanent, cu sau fără notificare prealabilă. UMFST nu va fi responsabilă pentru nicio modificare, suspendare sau întrerupere a disponibilității Bunurilor respective de către Furnizor, fără ca prin aceasta să se aducă atingere drepturilor pe care legea le recunoaște consumatorilor. De asemenea, Comenzile online valabil confirmate, anterior operațiunilor de modificare, suspendare sau încetare dispuse de către Furnizor, vor fi în mod corespunzător executate față de cumpărător.
 • UMFST asigură confidențialitatea datelor dumneavoastră, respectiv a datelor de autentificare, parolei si tuturor celorlalte detalii în legătură cu contul creat pe Site. Cu toate acestea, este responsabilitatea utilizatorilor, cumpărători sau Furnizori, să se asigure că informațiile privind contul creat pe Site rămân confidențiale în orice moment și că nu vor fi transmise către terți, urmând să informeze de îndată UMFST dacă au, în mod rezonabil, suspiciuni că securitatea contului este in pericol.
 • Cumpărătorul poate face o Comandă valabilă pe Site numai dacă la data plasării Comenzii a împlinit vârsta de 18 ani.
 • Este interzis ca Furnizorii să comercializeze sau să posteze pe UMFST Marketplace produse, servicii și materiale pornografice de orice fel, sau alte produse sau servicii care nu pot fi comercializate în mod uzual în magazinele de larg consum. În cazul încărcării de către Furnizori a unor astfel de produse administratorii UMFST Marketplace nu vor opera activarea produsului și vor notifica Furnizorul în acest sens.
 • Clienții sau utilizatorii fără cont se vor abține de la orice afirmație jignitoare sau postări cu conținut sau limbaj indecent sau pornografic
 • Comercializarea online a Bunurilor are loc atât in sistem en-detail (comerț cu amănuntul), cât și en-gros (comerț cu ridicata).

În momentul în care vizitati Site-ul, chiar daca nu achiziționați Bunuri, aveți calitatea de utilizator.

 • Pentru a va înregistra un Cont trebuie să îl creați în prealabil. Formularele pentru înregistrarea unui Cont sunt disponibile pe pagina ”Contul meu”
 • Pe site UMFST Marketplace utilizatorii se pot înregistra ca Furnizor sau cumpărător.
 • Înregistrarea unui cont de Furnizor presupune completarea tuturor câmpurilor obligatorii cuprinse în formularul de înregistrare și are drept rezultat crearea contului și a Furnizorului online cu statut INACTIV. Doar după transmiterea documentele justificative privind forma de organizarea juridică de vânzare, administratorii vor activa magazinul Furnizorului, care, astfel devine vizibil pe site, putând posta produse și iniția comenzi. În scopul prevenirii unor activități ilicite precum evaziunea fiscală ori munca fără forme legale, calitatea de Furnizor pe platforma UMFST Marketplace este condiționată de existența unei forme de organizarea juridică a activității. Înregistrarea pe site a unui cont de Furnizor, neurmată de transmiterea documentelor justificative privind organizarea juridică a activității duce la NEACTIVAREA contului.
 • Înregistrarea unui cont de cumpărător presupune completarea tuturor câmpurilor obligatorii cuprinse în formularul de înregistrare și dă acces la toate opțiunile rolului de cumpărător pe UMFST Marketplace. Inițierea și finalizarea de comenzi nu este condiționată de crearea unui cont, dar fără a putea face recenzii ale furnizorilor sau produselor, și fără acces la funcțiile de Follow.

În urma înregistrării, indiferent de tipul contului, utilizatorul va primi pe e-mail o notificare cu datele contului de utilizator pe care le puteți folosi la autentificările ulterioare.

UMFST poate refuza solicitarea de înregistrare în măsura în care constată că informațiile furnizate sunt în mod vădit neconforme cu realitatea.

 • Publicarea de produse pe UMFST Marketplace poate fi făcută doar după activarea contului de către administratorii site-ului a contului de Furnizor. Activarea contului se face după verificarea documentelor justificative privind forma de organizare juridică a furnizorului.
 • În scopul prevenirii încărcării de conținut inadecvat și abuziv, ORICE PRODUS NOU încărcat de către furnizor intră în procedura de validare de către administratorii site-ului. Produsul devine vizibil și tranzacționabil pe site doar după validare.
 1. Cumpărătorul poate adăuga Bunuri în coșul de cumpărături de pe Site, în limita stocului disponibil pentru acele Bunuri indicat pe Site, urmând dacă dorește înregistrarea Comenzii să apese pe butonul “Finalizează Comanda”.
 2. Adăugarea unui Bun în coșul de cumpărături, fără a apăsa pe butonul “Finalizează Comanda”, nu atrage după sine nicio obligație pentru Furnizor, iar Bunurile respective vor putea fi achiziționate de către alte persoane, fără a se garanta rezervarea acestora în favoarea cumpărătorului care a adăugat respectivele Bunuri în coșul de cumpărături.
 3. Disponibilitatea în stoc a unui Bun va fi afișată pe Site și va fi confirmată ulterior de furnizor
 4. Cumpărătorul poate pune în coș Bunuri aparținând unui singur Furnizor sau mai multor Furnizori. În cazul în care bunurile comandate aparțin mai multor Furnizori, toată comanda va fi înregistrată unitar, dar va fi tratată independent de fiecare Furnizor în parte, pe tot parcursul comenzii, de la plasare până la livrare.
 5. Prin plasarea unei Comenzi pe Site, cumpărătorul este de acord să utilizeze forma de comunicare (telefonic, SMS sau e-mail) comunicată pe Site. Prin finalizarea Comenzii, cumpărătorul garantează că toate datele furnizate de către acesta sunt reale și corecte, în caz contrar va fi răspunzător pentru orice consecință determinată de aceste erori (livrarea cu întârziere a Bunurilor, livrarea la alta adresa a Bunurilor etc).
 6. În mod obligatoriu Furnizorul, din Tabloul de Bord propriu disponibil pe site va defini modalitățile și tarifele de livrare pentru produsele publicate spre vânzare. Nedefinirea modalităților și costurilor de livrare face imposibilă finalizarea comenzii de către cumpărători .
 7. În acest moment singura modalitate de plată definită pentru comenzile finalizate pe UMFST Marketplace este plata la livrare și privește exclusiv relația cumpărător – Furnizorul.
 1. După înregistrarea Comenzii, atât Cumpărătorul, cât și Furnizorul vor primi o notificare prin care se atestă aceasta si are rol de informare, nu reprezintă acceptarea Comenzii și implicit formarea unui contract cu caracter juridic obligatoriu.  Această notificare se face prin e-mail și include detaliile Bunurilor comandate, costul total al Comenzii, inclusiv costurile de livrare precum și un număr de identificare al Comenzii.
 2. În termen de maxim 48 de ore de la înregistrarea comenzii (fără a include zilele de sâmbătă și duminică, precum și zilele libere legale), cumpărătorul va fi contactat de către Furnizor fie telefonic, fie prin email pentru definirea celorlalte detalii privind comanda și livrarea. Contractul se consideră încheiat în momentul confirmării și asumării de către ambele părți, cumpărător și Furnizor, a detaliilor comenzii.
 3. În cazul în care cumpărătorul nu poate fi contactatîntr-un termenrezonabil, folosind detaliile de contact pe care le-a furnizat în timpul procesului de comandă, Furnizorul va considera Comanda anulată şi cumpărătorul va fi notificat despre aceasta prin e-mail și/sau SMS.
 4. În acest moment UMFST Marketplace nu intervine în niciun fel în activitățile de procesare a comenzilor, plăților sau în cele de livrare a produselor comandate.
 5. Documentul fiscal și informațiile puse la dispoziție de către Furnizor pe Site vor sta la baza Contractului, în completarea acestuia fiind, dacă este cazul, documentația care atestă garanția legală și/sau certificatul de garanție emisă/emis de către Furnizor și/sau producătorul Bunurilor achiziționate. Acestea vor fi puse la dispoziția cumpărătorului de către Furnizor cel mai târziu în momentul livrării.
 1. Politicile și procedurile de anulare a comenzii, returnare a produselor și restituirea prețului plătit aparțin și sunt în responsabilitatea fiecărui Furnizor
 2. În cazul ivirii unei situații de anulare totală sau parțială comenzii, returnare integrală sau parțială a produselor și restituirea totală sau parțială a prețului plătit, aceasta va fi gestionată exclusiv de către cumpărătorul și Furnizorul implicați.
 3. UMFST se rezumă doar la administrarea infrastructurii web necesare pentru realizarea contactelor între cumpărători și Furnizori, fără să intervină în relațiile comerciale stabilite între aceștia pe tot parcursul procesului de procesare, livrare, plată a comenzilor și, implicit, fără a avea vreo obligație în cazul anulării totale sau parțiale  a comenzii, returnare integrală sau parțială a produselor și restituirea totală sau parțială a prețului plătit.
 4. Ca regulă generală UMFST Marketplace promovează egalitatea de drepturi în raporturile dintre cumpărători și Furnizor și, în acest scop, stabilește:
 • Cumpărătorul poate renunța la comanda plasată cu condiția notificării prealabile, într-un timp rezonabil, a Furnizorului.
 • În cazul în care cumpărătorul nu poate fi contactatîntr-un termenrezonabil, folosind detaliile de contact pe care le-a furnizat în timpul procesului de comandă, Furnizorul va considera Comanda anulată şi cumpărătorul va fi notificat despre aceasta prin e-mail.
 • Furnizorul poate refuza o Comandă plasată prin intermediul Site-ului în urma unei notificări prealabile adresate cumpărătorului, fără a exista obligații între părți și fără ca cumpărătorul să poată pretinde daune în următoarele situații:
  • date incomplete sau incorecte ale cumpărătorului;
  • cel puțin 2 (două) livrări consecutive eșuate din cauze care țin exclusiv de cumpărător.
 1. Potrivit dispozițiilor din OUG nr. 34 din 4 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, cumpărătorul are dreptul să se retragă din Contract, să returneze un Bun, în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv și fără a suporta alte costuri decât cele de livrare.
 • În cazul în care cumpărătorul decide să se retragă din Contract acesta se va adresa direct Furnziorului de la care a cumpărat bunul
 • Potrivit legislației în vigoare, în principal, următoarele categorii de Bunuri nu pot fi returnate de către Cumpărător:
   a) contractele de prestări servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al cumpărătorului și după ce acesta a confirmat ca a luat cunoștință de faptul ca iși va pierde dreptul la retragere după executarea completa a Contractului de către Furnizor;
   b) furnizarea de Bunuri si/sau servicii al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piața financiară pe care Furnizorull nu le poate controla și care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
   c) furnizarea de Bunuri confecționate în conformitate cu specificațiile prezentate de cumpărător sau personalizate în mod clar;
   d) furnizarea de Bunuri care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
   e) furnizarea de Bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de Cumpărător;
   f) furnizarea de Bunuri care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
   g) furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;
   h) furnizarea de ziare, periodice și reviste, cu excepția contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicații;
   i) furnizarea de conținut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al cumpărătorului și după ce acesta a confirmat ca a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere.
  A. Facturarea Comenzii
  1. Obligatia cumpărătorului este să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislașiei în vigoare
  2. Facturarea comenzii este obligația exclusivă a Furnizorului, care trebuie să se îngrijească de emiterea, transmiterea către cumpărător și încasarea acesteia.
  B. Plata Bunurilor
  1. În acest moment  pe platforma UMFST Marketplace este definită ca opțiune doar PLATA LA LIVRARE. Modalitatea efectivă de realizare a acesteia, respectiv în numerar, cu cardul sau alte mijloace este stabilită de comun acord de către cumpărător și Furnizor Bunurile comandate pot fi plătite în lei la livrare, prin ordin de plata sau online cu cardul.
  2. Toate prețurile indicate pe Site includ TVA și alte taxe aplicabile. Costurile de livrare vor fi evidențiate întotdeauna separat și adăugate la prețul total al Comenzii, respectiv la Bunurile comandate.
  3. Prețul total pe care îl va plăti efectiv cumpărătorul pentru Bunurile comandate este cel indicat în momentul înregistrării Comenzii, anterior transmiterii acesteia în vederea procesării de către Furnizor(i) și cuprinde prețul total al produselor la care este adăugat costul de livrare.
  4. Dacă produsele comandate au Furnizori diferiți, prețul total pe care îl va plăti cumpărătorul va fi compus din prețul total al produselor comandate la care se va adăuga costul de livrare stabilit de fiecare dintre furnizori.

Livrarea comenzilor se face de către fiecare Furnizor în parte, conform termenelor, condițiilor, modalităților și tarifelor proprii ale acestuia.

1. Clienții pot înscrie review-uri, comentarii, întrebări și răspunsuri în sectiunile de “Review”. Informațiile înscrise de către aceștia trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
 • se vor referi exclusiv la caracteristicile și modul de folosire al Bunurilor achiziționate/intenționate a fi achiziționate/returnate sau la Furnizori de la care au achiziționat/intenționat a achiziționa/returnat Bunuri;
 • se va folosi limba română sau limba engleză;
 • limbajul nu va fi ofensator, jignitor sau discriminatoriu la adresa altor persoane;
 • să nu folosească aceste secțiuni în alte scopuri, e.g. de marketing, publicitate etc.;
 • informațiile introduse de ei sunt realiste, corecte, neînșelătoare si în conformitate cu legile aplicabile, respectând astfel inclusiv drepturile altor părți, drepturile de autor, de marcă comercială, de licența sau alte drepturi de proprietate, publicitate sau intimitate;
 • să nu divulge și să nu încerce obținerea de date personale ale unor terți;
2. În momentul înregistrării unui anumit review/comentariu/întrebare/răspuns/rating pe Site, cumpărători i acordă UMFST o licență neexclusivă, perpetuă, irevocabilă, nelimitată teritorial și dau dreptul UMFST de a decide cu privire la publicarea sau nu a conținutului, de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, traduce, distribui și de a afișa acest conținut.
3. UMFST acționează în calitate de moderator având dreptul în cazul în care cele de mai sus sunt încălcate de către Cumpărător:
 • la eliminarea review-ului/comentariului/întrebării sau răspunsul semnalat și dovedit că încalcă condițiile de mai sus;
 • suspendarea Contului cumpărătorului în cazul unor abateri repetate (i.e. minim 2 eliminari consecutive) sau o abatere gravă constând într-un caracter vădit contrar regulilor de mai sus.
 1. Pentru sesizări sau reclamații legate de funcționalitățile site-ului UMFST Marketplace utilizatorii au la dispoziție formularul de contact disponibil pe site sau adresa de email market@umfst.ro. Termenul maxim de solutionare a reclamatiilor sau sesizarilor este de 30 de zile calendaristice de la primirea acestora.
 2. Furnizorii au și posibilitatea de a genera tichete de suport din Tabloul de Bord propriu.
 3. Pentru sesizări referitoare la Bunul achiziționat, cumpărători i sunt rugați să se adreseze direct Furnziorilor de la care au cumpărat Bunurile.
Scroll to Top